Lederudvikling

Lederudvikling til den nye leder i virksomheden, eller for ledergruppen samlet?

Den udfordring har alle virksomheder.

Lederudvikling for den nye leder er vigtig, men hvordan finder I lige det der er behov for her og nu. Eller på længere sigt? Jeg tilbyder 15 timers intensiv lederuddannelse på 10 gange 1½ time fordelt over 20 uger. Her kommer vi alle ledelsesværktøjerne igennem, med udgangspunkt i hverdagens udforddringer for lederen. Vi kommer til at arbejde med personprofiler, interessentanalyse, kommunikation, coaching, konflikthåndtering, situationsbestemt ledelse, vanskelige samtaler, gode vaner, målsætning og effektiv mødeledelse.

Hvis ledergruppen har behov for et fælles sprog i ledelse, at kende hinandens styrker og udfordringer, og dermed blive et slagkraftigt hold, vil det kunne læres med mig som facillitator.  

BW`s eminente menneskeradar er garantien for meget høj kvalitet i de leverede ydelser, og de kan umiddelbart omsættes til effektskabende resultater for såvel organisationen som for den enkelte leder/medarbejder

Anders Kloppenborg, Rektor Birkerød Gymnasium